Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên qua hoạt động giao lưu với người bản ngữ

Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.