Đấu giá 2 mầm Lan đột biến gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh!

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc toàn dân đồng lòng đồng sức, chung tay phòng chống dịch COVID19,