Sơn Fujisu - Doanh nghiệp đạt Chứng Nhận Hợp Quy Quốc Gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng chì trong sơn

Công ty CPLD Sơn Nhật Bản (Sơn Fujisu) tự hào về việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và đạt Chứng nhận quốc gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng chì trong sơn. Đây là minh chứng cho cam kết cao nhất của Fujisu về chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo không chứa chì hoặc hàm lượng chì cực kỳ thấp, đồng thời bảo vệ môi trường.