Văn phòng luật S.T Hanoi: Văn phòng luật do người Việt Nam thành lập tại Băng Cốc, Thái Lan

Văn phòng Luật S.T Hanoi có trụ sở tại Băng Cốc, Thái Lan do anh Nguyễn Đăng Tuấn – một người Việt Nam thành lập. Tôi tình cờ biết đến Văn phòng Luật của anh do phải tìm cách giải quyết rắc rối liên quan tới pháp luật giúp một người anh họ trên đất Thái Lan. Thực sự may mắn khi biết tới Văn phòng Luật của anh Tuấn.